Visie en werkwijze

Als mens ben je meer dan je ziekte, ben je meer dan je probleem. Je hebt een ziekte of probleem, je bent het niet.

Dat is mijn uitgangspunt als je bij mij in de praktijk komt. Daarnaast zijn in mijn optiek lichaam en geest (je denken) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit mentale overbelasting en andersom.

Het pad dat jij en ik samen gaan, is niet vooraf vastgelegd. Het moment bepaalt de richting. 

Het is een weg die je zelf zal moeten gaan, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik loop een tijdje met je mee, totdat je op eigen benen verder gaat. Want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Dat je zelf (weer) op eigen benen staat, je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen over en van je eigen leven. Zelf je richting bepaalt en zelf je eigen beslissingen neemt.

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem? 

Hans Stolp naar Dag Hammarskjöld
Uit: Kijken met de ogen van je hart, Ten Have, 2004.